در حال بارگذاری ...
نمایش(( کابوس کاووس))  در قیرو کارزین به روی صحنه رفت

نمایش(( کابوس کاووس)) در قیرو کارزین به روی صحنه رفت

نمایش(( کابوس کاووس)) به نویسندگی وکارگردانی مجتبی حسینی قیری کاری مشترک ازگروه نمایش ققنوس شهر وگروه تئاترنفیرشهرستان قیروکارزین در سالن کف اداره فرهنگ وارشادشهرستان قیروکارزین به روی صحنه رفت


" بی هوازی " در تماشاخانه ی استاد هودی 

تئاتر " بی هوازی " به نویسندگی و کارگردانی اسماعیل سلیمانیان از ٢١ تا ٢٤ شهریور ماه ٩٧در دو سانس ١٩ و ٢٠:٣٠ در تماشاخانه ی استاد هودی بر روی صحنه رفت . 


صفحه  1  از  23