از تاریخ
 تا تاریخ
 
با همکاری تماشاخانه استاد پورشکیبایی با شعار تئاتر برای همه

نمایش «مجلس سیاه بازی» تمدید شد
با همکاری تماشاخانه استاد پورشکیبایی با شعار تئاتر برای همه

نمایش «مجلس سیاه بازی» تمدید شد

نمایش کمدی مجلس سیاه بازی (اگر شبی از شب های تهران ،مسافری ) تا ۲۱ دی ماه تمدید شد.این نمایش که در طی ماه گذشته میزبان بیش از ۱۰۰۰ مخاطب بوده است ، در هفته پایانی جهت نیل ...