از تاریخ
 تا تاریخ
 
«دا» در فسا و شیراز   صحنه می رود

«دا» در فسا و شیراز صحنه می رود

تیاتر «دا» ، نویسنده: محمدرضا طاهری ،کارگردان: امیر خواجه میرکی در (سالن استاد سیروس خورشید ) فسا و تماشاخانه استاد بخشی زاده شیراز به صحنه می رود.