•  از تاریخ
   تا تاریخ
   
  اصغر همت به مناسبت روز شیراز از هنرمندان شیرازی یاد کرد:

از دبیرستان حیات تا تئاتر شهر
  اصغر همت به مناسبت روز شیراز از هنرمندان شیرازی یاد کرد:

  از دبیرستان حیات تا تئاتر شهر

  استاد اصغر همت نام اشنایی در تئاتر ، سینما و تلویزیون ایران است ، هنرمندی خستگی ناپذیر و رک گو که همواره برای تئاتر که خانه نخست اوست تلاش کرده است. هنرمندی شیرازی که ...

  جستاری پیرامون تئاتر تجربی و آوانگارد

  جستاری پیرامون تئاتر تجربی و آوانگارد

  همه هنرمندان عرصه نمایش برای بیان مقصودی قابل درک؛ از مصطلح "تأتر تجربی" بسیار استفاده می کنند، با توجه به اهمیت این موضوع در پی رایج و همه گیر شدن مدل و شیوه تمرینات ...

  نگاهی به نمایش ناخوانده

روایتی از تنهایی
  نگاهی به نمایش ناخوانده

  روایتی از تنهایی

  تئاتر ناخوانده به نویسندگی محمود ناظری و کارگردانی افشین محمودی، در تماشاخانه استاد هودی شیراز به روی صحنه رفت ، یادداشت محمد مهدی اسد زاده بر این اثر را در ادامه ...

  یادداشتی برای نمایش « روزی که زمین گریست»

  یادداشتی برای نمایش « روزی که زمین گریست»

  نمایش «روزی که زمین گریست» کاری از گروه تئاتر پویا ، به کارگردانی عباس چهل تنان، هر شب در تماشاخانه استاد هودی شیراز به روی صحنه می رود، یادداشت محمد مهدی اسد زاده بر ...