در حال بارگذاری ...

داستان گذری که هنر از آن در دو کفه ناهمگون یک خیابان پرید

دوکفه ناهمگون یک خیابان داستان گذری که هنر از آن پرید؛ تئاتر خیابانی در مقابل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

شاید برای کسی باورکردنی نباشد. یک سو دود، بوق و گاهی فریاد کشیدن راننده ای که از تکان های خودوری خود روی سطح ناصاف خیابان آشفته اعصاب است و سویی دیگر، جمعیتی که گردسه چهارنفرحلقه زده اند و ازاجرای تئاترخیابانی آنها لذت می برند.

آن سو نگاه ها خشن و صداها نزدیک به فریاد است، این سولبخند میهمان چهره هاست و شادی درنگاه ها موج می زند. داستان، حکایت خیابانی است که چهارراه حافظیه شیراز را به چهارراه ادبیات متصل می کند. تابلویی ابتدای این خیابان نیست تابا نامی رسمی شناخته شود. عده ای آن را خیابان حافظ و عده ای دیگر آنرا گذرهنر می نامند.

دهه فرهنگ و گذر هنر

پس از سالها رخوت در حوزه فرهنگ و هنر فارس روزگرامیداشت حافظ، مولانا و عید غدیر بهانه خوبی بود تا دهه فرهنگ فارس درخیابانی که آن روزها به نام «گذر هنر» شهرت یافته بود، همچون خون تازه در رگ های خشکیده هنر فارس باشد.

مهرماه ١٣٩٣ خیابانی که امروز یک طرف آن دود، صدای بوق و گاهی فریاد راننده ای است که از تکان های خودوری خودروی سطح ناصاف خیابان، آشفته اعصاب است و سویی دیگرآن، جمعیتی که گردسه چهارنفرحلقه زده اند و ازاجرای تئاترخیابانی آنها لذت می برندمیزبان گروه های مختلف هنری بود.

گروه هایی که ذائقه علاقمندان به رشته های مختلف هنری از نقاشی و گرافیک گرفته تا تئاتروتعزیه را درحدفاصل چهارراه حافظیه تا چهار راه ادبیات تامین می کردند.

کمی آن سو تر و در قالب برنامه های دهه فرهنگ، در باغ ملی، بازارچه هنر برپا شده بود که در آن آثار هنری ارائه شده و هنرمندان برای علاقمندان عرضه می شد. اتفاقی که باعث شده بود فضای حاکم در ادبی ترین گذر شهر شیراز، فضایی هنری و ادبی باشد.

یک تصمیم یک شبه

اما ظاهرا قرار نبود سنگ فرش های گذرهنر میزبان اهالی و دوستداران فرهنگ باشد. به نظر می رسید یک تصمیم یک شبه عاملی بود تا هزینه های بسیاری که برای سنگ فرش شدن این خیابان صرف شده بوددرمیان دود اگزوزخودرو های عبوری دود شودوداستان گذر هنر به هم پیچیده شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در مصاحبه ای که آن روزها باخبرگزاری ها انجام دادضمن ابراز تعجب از اقدام شهرداری مبنی بربازگشایی این معبر برای عبورخودرو و اعلام اعتراض نسبت به اتخاذ چنین تصمیمی  گفت:"در گذر هنر این امکان وجود داشت که برای هر ٣٦٥ روز سال، متناسب با مناسبت‌های مذهبی و ملی و فرهنگی و هنری، برنامه برگزار کرد." 

بهزادمریدی که به گفته خود و براساس  برنامه ریزی های انجام شده اش در خصوص گذر هنر حرف هایی زیادی برای گفتن داشت، شهردار شیراز را با هدف روشن شدن افکار عمومی درخصوص این تصمیم شهرداری به مناظره دعوت کرد اما علیرضا پاک فطرت هیچگاه این مناظره را نپذیرفت.

برحسب وظیفه شهر را مدیریت می کنم!

اما شهردارشیراز درواکنش به حرف های مریدی و در پاسخ به خبرگزاری ها، مدعی شد "که شیراز را بر‌حسب وظیفه مدیریت می‌کند" وبرچیدن بساط گذرهنر به‌هیچ عنوان سیاسی‌کار نبوده و نیست.

 علیرضا پاک فطرت باز شدن یک لاین از حدفاصل چهارراه حافظیه و ادبیات را اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: اینکار باید انجام می شد!!!  

وی تصمیم‌گیری در این خصوص را یک تدبیر مدیریت شهری دانست و گفت: " این موضوع ربطی به گذر هنر و مسائل دیگر ندارد، این یک تصمیم کاملا مدیریتی در راستای تسهیل تردد سواره بوده است."

پاک‌فطرت در یک موضع گیری تعجب برانگیز گفت:" من اصلا نمی‌دانم در گذر هنر چه اتفاقی افتاده و افراد مختلف چه نظراتی داده‌اند، مسائل مد نظر ما مدیریت شهری است."

در حالیکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان باز کردن این مسیر به‌عنوان سواره‌رو، بار ترافیکی هیچ مسیری را برطرف نمی‌کند، شهردار شیراز مدعی شدکه  مردم، خصوصا رانندگان اتوبوس و تاکسی تقاضاهای مکرری در خصوص بازگشایی مسیر داشته اند.

و اما اکنون...!

و اما اکنون؛ تقریا سه سال از آن روزها می گذرد، ساختمانی که در همسایگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس قرار دارد و آن روزها به پادگانی با رعایت موارد شدید امنیتی اداره می شد به باغی تبدیل شده که هرروزه به بهانه های مختلف میزبان اهالی فرهنگ و هنر است، گروه های هنری مختلف در مقابل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شب ها به ارائه هنر خود می پردازند و شهروندان را فارغ از دود و هیاهوی شهری به آرامش و هنر دعوت می کنند و....

اتفاقی که باعث شده میان ضلع شمالی و جنوی خیابانی که چهار راه حافظیه را به چهارراه ادبیات متصل می کندفرسنگ ها فاصله باشد. فاصله ای که بخش سواره رو این مسیر را به وصله نامناسبی برای محیطی که رنگ و بوی هنر و آرامش داردتبدیل کرده است.
نظرات کاربران