در حال بارگذاری ...
 • یکشنبه های نقد ، کارگاه نقد تئاتر منشور در شیراز برگزار می‌شود

  نور تشکیل شده از طیف های رنگی بسیاری، برای عیان شدن رنگ ها... منشور لازم است.نقد؛ منشور هنر است.

  به گزارش تئاتر فارس ، به همت منتقدان مستقل فارس کارگاه نقد تئاتر منشور  برگزار می شود:
  نور تشکیل شده از طیف های رنگی بسیاری، برای عیان شدن رنگ ها... منشور لازم است.نقد؛ منشور هنر است.
  برگزاری کارگاه نقد تئاتر منشور
  هریکشنبه
  مکان:
  موسسه فرهنگی هنری و کافه هنر مهستان.روبروی مرکز اسناد
  شروع کارگاه 20 امرداد 98
  ساعت برگزاری:18~19:30
  موضوع کارگاه
  نقد در هنر چه می کند/حمیدنشاط
  تاویل متن و نقد ادبی/کیوان اصلاح پذیر
  نقد تاریخی و اسطوره ای/ محمدعلی رحیمی
  نقدژورنالیستی/نویدجعفری
  مدیرپروژه:حمید نشاط
  ثبت نام:www.injo.ir
  نظرات کاربران