در حال بارگذاری ...
 • با تاکید برتولید محتوا پیرامون آسیب‌های اجتماعی

  کارگروه تئاتر خیابانی فارس تشکیل شد

  شکیل کارگروه تئاتر خیابانی با حضور کلیه نمایندگان فرهنگی هنری نهادها و ارگانها و تولید محتوا بر اساس آسیب های اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت؛ در پایان این نشست، تمامی شرکت کنندگان ضمن مثبت اعلام کردن روند برنامه ها در آینده استمرار و نتیجه بخش بودن جلسات را خواستار شده و سعید نظری به عنوان مسئول پیگیری مشخص شد.

  به گزارش تئاتر فارس، با حضور نمایندگان  فرهنگی ارگان های مختلف اولین جلسه هم اندیشی و هماهنگ سازی کمیته تئاتر خیابانی و انجمن نمایش استان فارس با این نهاد ها در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس برگزار شد.

  در این نشست که با حضور نمایندگان فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش ، سازمان  نظام پزشکی و فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس برگزار شد؛ پیرامون اهداف  تشکیل  این کارگروه بحث و تبادل  نظر شد.

  حمید وامق رئیس انجمن نمایش استان فارس درباره لزوم  اجراهای هدفمند  تئاتر خیابانی  با رویکردهای مختلف آموزشی، تربیتی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی  به بیان نظرات خویش پرداخت و برای ساماندهی و اجرای  اهداف تئاتر خیابانی تشکیل کمیته مذکور را با سازوکارهای اصولی و در تعامل با همه ارگان ها و نهادهای استان بسیار لازم و ضروری  دانست و در راستای کیفی گرایی و ساماندهی این اجراها از همه نمایندگان فرهنگی درخواست هماهنگی بیشتر و توجه به مجوزهای رسمی گروه ها از اداره کل  فرهنگ و ارشاد کرد.

  وی اصل توجه به رویکرد های آموزشی و پژوهشی درباره موضوعات اجتماعی را ضرروری دانست و افزود: اجرای این مهم را در سایه تعامل نهاد ها و برگزاری کارگروه های آموزشی مبتنی بر اصول علمی هر بخش دانست.

  در ادامه سعید نظری مدیر کمیته تئاتر خیابانی استان فارس با تقدیر از حضورو حمایت ارگان های   شرکت کننده در جلسه ، کمیته تئاتر خیابانی استان، دست آوردها و ایده هایی  پیش روی کمیته مذکور را تشریح کرد و طرح های اجرایی و راهکارهای کمیته را برای حضار ارائه کرد.

  در ادامه نمایندگان  حاضر در جلسه به بیان نقطه  نظرات خویش  پرداختند و ضمن حمایت از طرح مذکور راه کارهای مربوطه را بیان کردند.

  در این نشست همچنین بر تشکیل کارگروه تئاتر خیابانی  با حضور کلیه نمایندگان فرهنگی هنری نهاد ها و ارگان ها و کمیته تئاتر خیابانی، اعلام نیاز موضوعی از سوی ارگان ها در راستای تولید محتوا و برگزاری کارگروه های علمی پیرامون آسیب های اجتماعی و سلامت با حضور کارشناسان برجسته هر نهاد و ساماندهی  گروه های تئاتر خیابانی و ارائه فراخوان تولید آثار تا پایان سال ١٣٩٦ تاکید شد.

  گفتنی است: در پایان این نشست، تمامی شرکت کنندگان ضمن مثبت اعلام کردن روند برنامه ها در آینده استمرار و نتیجه بخش بودن جلسات را خواستار شده و سعید نظری به عنوان مسئول پیگیری مشخص شد.  
  نظرات کاربران