در حال بارگذاری ...

«ملکه زیبایی لی نین» در شیراز به صحنه رفت

نمایش «ملکه زیبایی لی نین» نوشته مارتین مک دوناف در تماشاخانه استاد سپاسدار به روی صحنه رفت

به گزارش تئاتر فارس،  راضیه شهریاری در خصوص ضرورت انتخاب متن ملکه زیبایی لی نین گفت:ابتدا باید به این نکته اشاره نمود که مضمون نمایش «ملکه زیبایی لی نین» ، مسأله ارتباط میان انسان‌هاست.
در دوران مدرن، انسانها دیگر توان برقراری ارتباط با هم را ندارند. شاید زمانی نمی خواستند.روزگاری که فردانیّت یک ارزش تلقی می شد, اما امروزه دیگر نمی توانند, حتی اگر بخواهند.

معناباختگی زندگی نه تنها در نتیجۀ شیوۀ زندگی، که در گفتار میان شخصیّتها نیز متبلور می شود.صحبتها بی معنا , زبان ناتوان از کارکرد ذاتی خود و انسانها وحشتزده این ناتوانی هستند. زبان رابه گونهای به کار می برد تا انزوای انسان در دنیا و ناتوانی او در مراوده با دیگران را نشان دهد زیرا زبانبه زعم او مانع مراوده است. متقابلاً زبان را به این منظور به کار می برد که نشان دهد، انسانها چیزی برای گفتن ندارند و لذا نمی توانند با یکدیگر مراوده بکنند. انسان در جهان مدرن با وجود پیشرفتهای زیادی که کرده گوشه گیرتر از هر زمان دیگر است. انسانهای امروزی از تنها ماندن، دوست داشتهنشدن و مورد توجه نبودن می ترسند. تنهایی پیامد سبک امروزین زندگی است.در این نمایش واقعهای که روی می دهد، واقعهای است که شکل بیرونیش می تواند یک گسست ویک دوچندان شدگی برای شخصیتهای نمایش باشد و آنچه که اهمیّت دارد، تجسّم رؤیاها، اضطرابهای آنها در مقابل تنهائی شان یا در برابر بیهودگی دنیا، احساسی محکومیّتی بدون دلیل است.
واقعیّتها نه تنها پیچیده نیست بلکه بریده بریده است . اصل هویّت داشتن از بین رفته است، هر کسمی تواند دیگری باشد.
این نمایش، نمایش تنهایی مدرن و پست مدرن است که در آن آدمها به خاطر داشتن آسایش نمیجنگند بلکه مسئله آنها داشتن آرامش است و این تنهایی آنقدر عمیق است که با هم بودن تنهاییشان را پر نمی کند و منتظر لحظهای هستند که روحشان توسط یک منجی نجات پیدا کند. در کنارهم بودنشان مخالف تنهایی است ولی این ذات تنهایی مدرن است که باعث می شود آدمها در عینحالی که روابط عمیقی دارند نظیر روابط مادر و دختر که یکی از عمیقترین روابط هستی است ولیهمین روابط باز نمی تواند چالش تنهایی آدمها را پر کند و این تنهایی با رفتار آنها عمیق تر و تلخ ترمی شود.نمایش ملکه زیبایی لی نین یک درام جدی با ساختار اجتماعی و روانشناسی می باشد.
خلاصه نمایشنامه:
مورین دختری است که در آستانه میانسالی قرار دارد و از مادر پیرش نگهداری می کند ، دلبستهمردی به نام پاتو می شود، مادر از ترس اینکه مورین او را ترک کند با سوزاندن نام های که پاتو برایمورین نوشته مانع آنها می شود. مورین پس از اطلاع از قضیه مادر را می کشد و در نهایت ری به اومی گوید که پاتو به آمریکا رفته و قصد ازدواج دارد و مورین تنها می ماند.
گروه تئاتر باران
سرپرست گروه: بهاره شفیعی
نویسنده: مارتین مک دوناف
مترجم: حمید احیا
کارگردان: راضیه شهریاری
بازیگران
شمسی شفیعی...... مگ
سینا احمدیان...... ری دولی
علی بهمنی ...... پاتو دولی
هستی کرمی...... مورین
دستیار کارگردان: بهاره شهریاری
مدیر صحنه: فرزاد غفوری
منشی صحنه: طاهره شهریاری
طراح نور: فرزاد بیطرف
طراحی پوستر: شادی شکریزاده
«ملکه زیبایی لی نین»  از 9 تا 20 آذرماه ساعت18  در تماشاخانه استاد سپاسدار واقع در  چهارراه حافظیه به صحنه می‌رود.
نظرات کاربران