در حال بارگذاری ...
 • حضور گروه نمایش خورشید در کرمانشاه

  گروه تئاتر خورشید از شیراز سفیر هنرمندان شیرازی در کرمانشاه شد

  همه ایران سرای من است

   

  وقتی همه ایران سرای تو باشد فرقی نمی کند که کجای این سرزمین اجرا بروی، همه خاک پاک این مرز و بوم صحنه مقدس نمایش تو میشود .

  این اندیشه بود که بچه های تئاتر خورشید شیراز را بر آن داشت که با جمع آوری کمک های مردمی و هدایای هنرمندان شیرازی به دیار مردمان سربلند کرمانشاه سفر کنند تا ضمن ابلاغ پیام همدردی مردم و هنرمندان شیراز با توزیع کمک های مردمی و اجرای برنامه های نمایشی سهمی هر چند کوچک در زدودن غم و اندوه از دل بزرگ بچه های کوچک کرمانشاه داشته باشند و امروز چهار روز از سفر تیم اعزامی هنرمندان گروه تئاتر خورشید می گذرد ، سفری که بی شک تجربه ای بزرگ در آموختن درس انسانیت برای آنان داشت .

   

  12 آذر ماه گروه تئاتر خورشید شیراز ، کرمانشاه
  نظرات کاربران